Region Skåne och hantering av Covid-19

Covid-19 pandemin har haft en stor påverkan på sjukvården i Region Skåne, liksom på sjukvården över hela världen. Region Skåne har arbetat hårt för att hantera pandemin…

Vård i Region Skåne

Vården i Skåne drivs av Region Skåne och omfattar sjukvård, tandvård och psykiatri. Region Skåne är en av de största landstingen i Sverige och ansvarar för hälso-…