Testning, utrustning och restriktioner under Covid-19 pandemin

Region Skåne är en av Sveriges 21 regioner och är belägen i den södra delen av landet. Precis som i övriga Sverige har Region Skåne påverkats av…

Region Skåne och hantering av Covid-19

Covid-19 pandemin har haft en stor påverkan på sjukvården i Region Skåne, liksom på sjukvården över hela världen. Region Skåne har arbetat hårt för att hantera pandemin…