Kristina Yngwe: ”Låt inte veterinärer sälja antibiotika”

Antibiotikaresistenta bakterier är ett av vår tids största hot, konstaterar...

Läs mer