Birte Sandberg: ”Lyhördhet behövs i beslutsfattande”

KRÖNIKA. Hur kan man bli så upprörd över en hastighetssänking på en sträcka i östra Skåne? För oss...

Läs mer