Bekymmersamt att vården koncentreras till sydväst

DEBATT. Ett av de största problemen i sjukvården här i östra Skåne är den skriande bristen på...

Läs mer