Större regionsamarbete, inte större regioner!

Nu finns ett förslag på att bilda föreningen Regionsamverkan Sydsverige för att utöka det...

Läs mer