Beslut om Skånes vård till högsta instans

För två år sedan beslutade Region Skånes högste tjänsteman, regiondirektör Jonas Rastad, att...

Läs mer