Ska Skåne slås samman med Blekinge?

I går (9/3) föreslog Indelningskommittén att Sverige ska delas in i sex storregioner, Skåne ska...

Läs mer