Oro för patientsäkerheten

VÅRDA SKÅNE. Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, har lämnat in en...

Läs mer