Säkrare vård med bedömningsbilar

Ambulansernas insatstider i Skåne är generellt sett mycket goda. Ambulanssjukvården fungerar...

Läs mer