Maria Malmer Stenergard: ”Yttrandefrihet även för ytterligheter”

Plötsligt står vi i en tid då det är legitimt att ställa grupper mot varandra. ”Jag är inte...

Läs mer