”Regioner ska inte äga flygplan”

DEBATT. Att äga ambulansflyg kan inte sägas vara en kärnuppgift för en region eller ett landsting....

Läs mer