Anna Mannfalk: ”Vi måste ta ansvar för hela människan”

KRÖNIKA. Våra invånare skall uppfatta sjukvården som en organisation oavsett om vården ges av...

Läs mer