”S-förslaget om kostnadsutjämning: ett förödande slag mot skånsk sjukvård”

DEBATT. Det nya förslaget till skatteutjämning som Socialdemokraterna lagt kommer att slå mot...

Läs mer