Helårsprognosen: -854 miljoner kr

VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter februari 2017 är nu klar. Den visar...

Läs mer