Sofia Damm: ”Samhället är större än staten”

Den rödgröna regeringen tar bort avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer med...

Läs mer