Bifall för M-motion om att stärka vårdcentralernas arbete kring vuxna med varaktig funktionsnedsättning

VÅRDA SKÅNE. Moderaterna i Region Skåne lämnade genom Carl-Johan Sonesson, Douglas Roth och Ulrika...

Läs mer