Styret: Ingen utveckling av vårdvalen och fördröjt val av egen läkare

Samma dag som beslut togs om att ytterligare 23 tandvårdskliniker (varav tre i Skåne) får ta emot...

Läs mer