Sus-nämnden ska se över delegationsordningen

Denna ordning innebär att de beslut som tas i förvaltningen inte är överklagbara, vare sig för oss politiker eller för allmänheten. Det gäller exempelvis beslutet om nattstängningen av akutmottagningen i Lund för patienter som...

Läs mer