Samtal om framtidens sjukvård i Skåne

Idag 13 april träffades företrädare för Allians för Skåne och läkarförbundet för att prata om hur...

Läs mer