Kartläggning av hot och hat mot politiker pågår

HOT MOT DEMOKRATIN. Tillvaron som förtroendevald är tuff, och då inte enbart på grund av att hot...

Läs mer