​Ge HBTQ-personer möjlighet att donera blod på lika villkor i Skåne

VÅRDA SKÅNE. Idag lämnade Centerpartiet i Region Skåne in en motion om att Region Skåne ska ansöka...

Läs mer