Maria Malmer Stenergard: ”Skattehöjarna tar sig vatten över huvudet”

De flesta, oavsett politisk hemvist, är överens om att staten med tvång bör ta ut skatt från...

Läs mer