6 370 ledamöter i regionfullmäktige?

VÄRNA SKÅNE. Region Skåne behöver enligt lag inte ha fler ledamöter i regionfullmäktige än 101....

Läs mer