Avliva Reepaluutredningen

Vänsterpartiet gick 2014 till val på att stoppa vinster i välfärden. Fast bara privata vinster....

Läs mer