Jeanette Bohman: ”Rätt modell för avgifter, inte ocker”

Har din kommun avgiftsmodeller för företag som bygger på mängden försäljning hos företaget i...

Läs mer