Frigör barnläkarna från åldersbestämmande av barn

VÅRDA SKÅNE. Region Skåne är idag skyldiga att hjälpa migrationsverket att åldersbestämma...

Läs mer