101 ledamöter!

Regionfullmäktige har 149 ledamöter. När regionen bildades förklarades detta framför allt med att...

Läs mer