Allianspartiernas politiska stab i Region Skåne samverkar både kring nyhets- och åsiktssajten Allians för Skåne och det dagliga politiska arbetet i styrelser, nämnder och beredningar. Samverkan innebär bland annat gemensamma stabsmöten och att de politiska sekreterarna arbetar med huvudansvar för en nämnd eller beredning där det egna partiet har ordförandeskapet. Så här fördelar vi uppgifterna.

jonas_duveborn

Jonas Duveborn (M), stabschef / regionstyrelsen
070-394 12 79, jonas.duveborn@skane.se

Magnus Ekblad (M), kanslichef / regional utveckling

PETER_J_OLSSON

Peter J Olsson (M), senior advisor
072-546 79 67, peter.j.olsson@skane.se

Helena Nanne (M), kollektivtrafiknämnden / personalnämnden

Theresa Lindahl (M), sjukhusstyrelse Landskrona

Henrik Westdahl (M), pressekreterare

Camilla Andersson (M), gruppsekreterare
camilla.i.andersson@skane.se

Sebastian Sundel (L), hälso- och sjukvårdsnämnden

F

Linus Hannedahl (C), gruppsekreterare / sjukhusstyrelse Landskrona
044-309 30 44, linus.hannedahl@skane.se

Johanna Sturesson (C)
johanna.sturesson@skane.se

Ville Trygg (C)
ville.trygg@skane.se

Erika Ohrlander (KD)
076-887 06 38, erika.ohrlander@skane.se