Allianspartiernas politiska stab i Region Skåne samverkar både kring nyhets- och åsiktssajten Allians för Skåne och det dagliga politiska arbetet i styrelser, nämnder och beredningar. Samverkan innebär bland annat gemensamma stabsmöten och att de politiska sekreterarna arbetar med huvudansvar för en nämnd eller beredning där det egna partiet har ordförandeskapet. Så här fördelar vi uppgifterna.

Jonas Duveborn (M), stabschef / regionstyrelsen

Magnus Ekblad (M), regional utveckling

Peter J Olsson (M), senior advisor för M

Helena Nanne (M), kollektivtrafiknämnden och personalnämnden

Theresa Lindahl (M), sjukhusstyrelse Landskrona

Ninnie Lindell (M), gruppsekreterare för M

Camilla Andersson (M), pressekreterare/kommunikatör för M

Elma Huskic (L), sjukhusstyrelse Sus

Amir Jawad (L), hälso- och sjukvårdsnämnden

Sebastian Sundel (L), pressansvarig för L, servicenämnden, sjukhusstyrelse Ystad, folkhälsoberedningen

Linus Hannedahl (C), gruppsekreterare för C, sjukhusstyrelse Kristianstad och sjukhusstyrelse Landskrona

Ola Obrant Andreassson (C), pressansvarig för C

Ville Trygg (C), primärvårdsnämnden

Erik Hedenborg Bonde (KD), pressansvarig för KD, kulturnämnden och sjukhusstyrelse Helsingborg

Erika Ohrlander (KD), psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, sjukhusstyrelse Hässleholm och sjukhusstyrelse Ängelholm