Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd och regionstyrelsens ordförande. Förtroendevald i Region Skåne sedan 1998. Har studerat statsvetenskap vid Lunds universitet. Bor i Malmö.

Birte Sandberg (C)
Regionråd och ordförande för primärvårdsnämnden. Bor i Tomelilla.

Gilbert Tribo (L)
Regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Bor i Kristianstad.

Anders Lundström (KD)
Regionråd och ordförande för sjukhusstyrelse Helsingborg. Bor i Helsingborg.

Anna Jähnke (M)
Region råd och ordförande för regionala utvecklingsnämnden. Bor i Helsingborg.

Anna Mannfalk (M)
Regionråd och 1:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Bor i Vellinge.

Annette Linander (C)
Regionråd och 1:e vice ordförande för regionstyrelsen. Bor i Eslöv.

Carina Zachau (M)
Regionråd och ordförande för kollektivtrafiknämnden. Bor på Ven.

Per Einarsson (KD)
Regionråd och ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden. Bor i Kristianstad.

Louise Eklund (KD)
Regionråd och 1:e vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden. Bor i Malmö.

Och här är några som tidigare har skrivit för oss:
Gunnar Hökmark (M)
Olle Schmidt (L)
Maria Malmer Stenergard (M)
Sofia Nilsson (C)
Lars Thunberg (KD)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Christer Nylander (L)
Hanna Håkansson (L)
Sofia Damm (KD)
Adam Davidsson (KD)
Jonny Cato Hansson (C)
Niels Paarup Petersen (C)
Jeanette Bohman C)