PAP besökte psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Prehospital Akut Psykiatri (PAP), eller psykiatriambulansen som den kallas för i folkmun, var på...

Läs mer