NÄRPRODUCERAT. Den 12 november fattade regionstyrelsen i Region Skåne beslut om definition av ”närproducerat”. Detta för att kunna mäta hur Region Skåne lever upp till sitt miljömål om närproducerade livsmedel. Eftersom definitionen i sig har orsakat missuppfattningar, föreslår nu Allians för Skåne att regionstyrelsen återkallar definitionen.

I en debattartikel i dagens Sydsvenskan skriver Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD) bland annat:

”Vi underskattade symbolvärdet av att Danmark är med i den definition av närproducerat som regionstyrelsen antog nyligen. Och om symbolvärdet nu skymmer det som vi försöker att uppnå – att Region Skåne ska ha en definition som gör att det går att mäta hur väl regionen lever upp till målet att prioritera närproducerat – då är det oklokt av oss att framhärda.”

Läs hela debattartikeln här: https://www.sydsvenskan.se/2020-11-26/vi-drar-tillbaka-vart-forslag-pa-hur-region-skane-ska-definiera-narproducerat

Ola Obrant Andreasson