KRÖNIKA. De som läst mina krönikor vet nog vid det här laget att den nära vården ligger mig varmt om hjärtat (för att citera Region Skånes informationskampanj om covid-19: vi vet att ni vet). Men enligt mig kan dess betydelse inte nog understrykas. Med den gör vi vården personcentrerad, tryggare och mer jämlik.

Det är också därför jag och Centerpartiet i så många år har arbetat för just den nära vården. Vi pratar om den ofta och vissa ord och begrepp upprepas nästan som mantran: personcentrerad vård, mobila team och en primärvård för hela människan är några av dem.

För några månader sedan skrev jag om den nära vårdens roll vad gäller hanteringen av covid-19. Den krönikan handlade bland annat om hur pandemin bidragit till att få igång insatser som tidigare dröjt. När jag nu återvänder till ämnet är det för att pandemin återigen verkar ha medverkat till ett snabbt skifte i hur vi ser på och arbetar med vården.

För det är med oerhörd glädje vi ser att de frågor som vi i Centerpartiet så länge har tjatat om nu också verkar ha landat på ett bredare plan. Plötsligt talar alla om fast vårdkontakt, mobila team och riktade hälsosamtal. I regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande var budskapet tydligt: primärvården ska reformeras och förstärkas. Även en av Centerpartiets stora hjärtfrågor nämndes: fast vård- eller läkarkontakt.

Fokusen på och samsynen kring hur vården ska utföras har än tydligare kunnat ses i årets budgetförhandlingar. Centerpartiet har som vanligt drivit frågan hårt och efter att sedan tidigare ha lyckats driva igenom en stor primärvårdsreform och har vi nu också fått gehör för ytterligare satsningar. För drygt en och en halv vecka sedan kunde vi tillsammans med Liberalerna och regeringen presentera en budgetsatsning på 300 miljoner kronor extra till primärvården. Totalt satsas 3,3 miljarder.

Som ordförande i primärvårdsnämnden är det oerhört glädjande att se, även om det så klart också kommer med ett tydligt ansvar. Vårt arbete framåt är klart utstakat när vi nu har fått ytterligare mandat att fortsätta med den omställningsresa vi påbörjade i början av mandatperioden. Men det är en uppgift vi tar oss an med glädje. Med de här pengarna kommer vi kunna fortsätta arbetet med att göra vården tillgänglig, oavsett var i regionen man bor. Vi kommer att kunna fortsätta arbeta för en ökad kontinuitet, en höjd vårdkvalitet och en fast vårdkontakt för fler. Vi kommer också kunna fortsätta våra satsningar på det preventiva hälsoarbetet med bland annat riktade hälsosamtal.

Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att sådana här engångssatsningar har sina begräsningar. Med dem kommer vi kunna göra mycket, men det kommer krävas större, mer permanenta satsningar och reformer om vi vill kunna genomföra betydande förändringar av systemet över tid. Något vi i Centerpartiet självklart outtröttligt kommer att fortsätta arbeta för.

Ja, ibland kan vi politiker känna oss som en repig skiva när vi upprepar oss om våra visioner år ut och år in. Men vi i Centerpartiet visar att envishet och ihållighet lönar sig. Nu kan vi på riktigt börja arbeta för alla människors lika rätt till en trygg, tillgänglig och kvalitativ vård.

Framtidens vård är nära.

Birte Sandberg (C)
Regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden