SKOLSTART. Det drar ihop sig till skolstart efter ett långt sommarlov. Alla barn och unga borde kunna börja höstterminen med glädje och förväntan. Första skoldagen borde vara kopplad till positiva upplevelser som att få återknyta kontakten igen med alla klasskompisar och komma tillbaka till en social gemenskap, med lek och prat med vänner på rasterna.

Men för många unga ser verkligheten helt annorlunda ut. De går till skolan med en klump i magen, ångest oro och stress. Mer än var fjärde elev i mellanstadieåldern känner sig ensam i skolan och många av dem upplever att de blivit utsatta för mobbning och kränkningar. De senaste åren har både mobbningen och den psykiska ohälsan bland unga ökat. Vi måste göra en kraftsamling för att förebygga och motverka den psykiska ohälsan bland barn och unga och se till att de som mår dåligt snabbt ska kunna få den hjälp de behöver.

Om detta skriver Per Einarsson (KD), regionråd och ordförande i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Sydsvenskan 17 augusti.

Charlotte Neurén

Läs hela artikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2020-08-17/vi-vill-gora-allt-for-att-forebygga-psykisk-ohalsa-hos-barn-och-unga