DEBATT. Personalen är vårdens viktigaste resurs och vi har all anledning att vara stolta över Region Skånes kompetenta medarbetare. Det har visat sig inte minst genom de hjältemodiga insatser som gjorts under corona-pandemin. Det är också glädjande att se att krisen medfört att många som tidigare lämnat sitt yrke inom vården nu återvänt. Låt oss nu ta vara på våra medarbetare och deras kompetens för att kunna behålla vår personal även efter krisen.

Framför allt får vi inte glömma bort dem som väljer att vara trogna mot sin arbetsplats under lång tid. Dessa erfarna medarbetare behöver uppmuntras och premieras. På Kristdemokraternas initiativ finns det sedan 2019 ett uppdrag att utreda en trohetsbonus för vårdpersonalen inom Region Skåne. Vi menar att det är rimligt att vårdens trotjänare får någon slags belöning för sin hängivenhet. Nu behöver vi på allvar ta tag i det arbetet.

Denna personal är ofta nyckelpersoner när det gäller att handleda nya medarbetare. De upprätthåller rutiner och bidrar till kontinuitet och stabilitet. När nu mycket nytt blod har kommit in i vården är det viktigt att motivera de mest rutinerade medarbetarna att stanna kvar och bidra med sin erfarenhet. De medarbetare som varit på sin arbetsplats under lång tid utgör en betydande trygghet både för sina kollegor och för patienterna, särskilt nu under en pågående pandemi. När det är krisläge är rutin och erfarenhet till stor hjälp.

Både nya medarbetare och de mer erfarna behövs och det måste vara en balans mellan dessa grupper för att alla ska kunna trivas på sin arbetsplats, för att patienterna ska känna sig trygga och för att det dagliga arbetet ska fungera. Alltför många erfarna medarbetare väljer att sluta och börja arbeta som hyrpersonal eller inom en annan bransch för att få bättre lön. När de försvinner går en oersättlig kompetens förlorad. Det måste bli mer förmånligt för långvarig sjukvårdspersonal att stanna kvar på sin arbetsplats. De får inte halka efter i löneutvecklingen och måste få möjlighet att utvecklas i sitt arbete.

Sedan ett år tillbaka har vi ett kollektivavtal mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner som innebär att lönerna för de särskilt yrkesskickliga ska prioriteras och att det ska finnas möjlighet att på lokal nivå förhandla fram högre lön för särskilt skickliga medarbetare. Detta ligger helt i linje med Kristdemokraternas förslag om att satsa på vårdens trotjänare. Det vilar ett ansvar på oss som region att fullfölja det avtalet. Kristdemokraterna är beredda göra de prioriteringar och satsningar som behövs för att behålla vår mest rutinerade personal. Medarbetarna ska känna att det lönar sig att ha varit i verksamheten länge och att vara med och utveckla den vidare.

Per Einarsson (KD)
Regionråd och ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne

Margareta Johansson (KD)
Ersättare i Personalnämnden i Region Skåne

Tidigare publicerad i Kristianstadsbladet (10/8)