SJUKVÅRD. Värmen är tryckande. Dammoln yr från byggena runt om på Medicon Village, Lund. Efter att ha letat parkeringsplatser är de tre regionråden för Allians för Skåne på plats. Privata Perituskliniken slår upp sina portar i september och råden är inbjudna för att få en förhandstitt och guidad visning av Åsa Dahm, VD, och Per-Anders Abrahamsson, medicinskt ansvarig.

17 personer jobbar på kliniken idag. 
– Vi kommer att vara 35 till 40 medarbetare här maximalt. Och vi har minimal administration, säger Åsa Dahm, medan hon visar den nya magnetkameran.

I de fyra operationssalarna kan man bland annat variera ljuset, så att det blir lättare att se när man genomför titthålskirurgi. Stora pekskärmar hänger från taket vid britsen. Och precis som i en radiostudio finns en skylt som lyser ”ON AIR” när man videosänder från operationssalen. 

– Hela sjukhuset är byggt för säker, krypterad, överföring av bilder, berättar Åsa Dahm, samtidigt som vi passerar en man på stege som är fullt upptagen med att installera kablar i taket.

Personalen kommer inte att ha fasta skrivbordsplatser. Och läkarna hämtar själv patienterna.

– Alla kommer att få hjälpa till med allt här. Även om Per-Anders är kirurg så kommer han också få tömma papperskorgar, säger Åsa Dahm. Per-Anders Abrahamsson nickar.

– Hur lång tid tar det för er att ställa om från en operation till en annan? undrar ett av råden.

– Det tar max 20 minuter. Vi har byggt operationsrummen för att vara effektiva. Det finns till exempel nästan inget på golvet som ni ser, utan allt är takmonterat. Vi har också en särskild sluss där vagnen med sterilt material skjuts in.

Rundturen fortsätter. Så också rådens frågor. Många av diskussionerna kretsar kring möjliga samarbeten. Både med Region Skåne och andra aktörer, inte minst verksamheter som finns på Medicon Village. Kanske kan kliniken hitta former för att vidareutbilda personal tillsammans med regionen? Åsa Dahm sammanfattar:

– Vi är öppna för allt.

Rundturen är över och vi är tillbaka vid ingången.

Utanför portarna är värmen tryckande. Dammet yr.

Från Allians för Skåne medverkade Anna Mannfalk (M), Annette Linander (C) och Per Einarsson (KD). Liberalerna får visning vid ett annat tillfälle.

Ola Obrant Andreasson