SJUKVÅRD. Alla som jobbar inom den skånska sjukvården ska känna att de sysslar med stimulerande arbetsuppgifter och att deras kompetens tas till vara. Om vårdpersonalen får ägna sig åt just vård, medan andra yrkeskategorier sköter administration och vårdnära service, kan verksamheten bli mer effektiv och tiden för patienterna öka. 

Om detta skriver servicenämndens Inger Tolsved Rosenkvist (L), John Eklöf (M), Mikael Stamming (C) och Katarina Stålberg (KD) i HD/Sydsvenskan. 

Läs hela deras debattartikel här: 
https://www.sydsvenskan.se/2020-07-30/att-effektivisera-handlar-om-att-personalen-ska-ga-smartare

Jonna Svärd