FAST LÄKARE. Alla som önskar borde få en fast läkarkontakt. Idag är det självklart för de flesta att de vet namnet på sin frisör. Hur mycket viktigare är det inte att veta namnet på sin läkare? Ändå saknar idag nästan hälften av alla skåningar en fast läkarkontakt. Det skapar onödigt merarbete för läkarna och otrygghet hos patienten att möta ett nytt ansikte varje gång man söker sig till vården.

Om detta skriver Per Einarsson (KD), regionråd och ordförande i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och Ing-marie Nilsson Axelsson (KD) ledamot i Primärvårdsnämnden i Kvällsposten 28 juli.

Charlotte Neurén

Läs hela artikeln här:

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/skaningar-borde-ha-en-fast-lakarkontakt/