DEBATT. Hur mår du? Det är en vanlig fråga som allt för ofta både ställs och bevaras av slentrian. Men den är viktig, för bakom frågan finns många viktiga svar. Svar som uteslutande handlar om folkhälsa, fast på individnivå. För mig som centerpartist är det breda folkhälsoarbetet en självklarhet.

I slutet av 2019 genomförde Region Skåne den största folkhälsoenkäten någonsin i Skåne. 107 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18-84 fick enkäten hemskickad. Svaren ger regionen möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla Skåne. Arbetet med att sammanställa enkäten pågår för fullt och efter sommaren är resultatet klart.

Enkäten är viktig ur flera perspektiv. Den är viktig för planeringen av kommuners och regionens folkhälsoarbete. Den är också viktig för att belysa att folkhälsa är ett bredare begrepp. För folkhälsa handlar om helheten.

Arbetet för en förbättrad folkhälsa är helt avgörande för att Skåne ska kunna ha den bästa vården. Det förebyggande arbetet är a och o för att klara de framtida välfärdsutmaningarna. En förbättrad folkhälsa leder inte bara till ett lägre tryck på vården, det gör också att fler personer kan komma i arbete. På längre sikt leder det till ökad skattekraft samtidigt utan skattehöjningar.

Satsningar på en förbättrad folkhälsa är en investering och i den spelar det regionala utvecklingsarbetet en viktig hälsofrämjande roll. För hälsans skull är det avgörande att ha en meningsfull sysselsättning, ett socialt sammanhang runt omkring sig och fritidsaktiviteter. Det kan vara allt från medverkan i den lokala idrottsföreningen till spontana besök på ett museum.

Miljö spelar också en stor roll. Från de stora frågorna som att utsläpp och gifter måste minska, klimathotet tas på allvar; till satsningar på rekreations- och strövområden med möjligheter till ett rikt friluftsliv. Tar vi inte tag i klimatutmaningarna kommer det att få långtgående negativa folkhälsoeffekter.

För Centerpartiet i Skåne är folkhälsoarbetet viktigt. För det ger individen frihet att kunna leva sitt liv. I det arbetet måste både träden och skogen kunna ses samtidigt, annars går det inte att lösa framtidens hälso- och väldfärdsutmaningar: de små frågornas del i helheten och det strategiska långsiktiga arbetet är grunden i ett gott folkhälsoarbete.

Ola Olsson (C)
ledamot, regionala utvecklingsnämnden
ersättare, folkhälsoberedningen

Denna debattartikel har tidigare publicerats i bland annat Trelleborgs Allehanda.