DEBATT. Primärvårdsnämndens presidium med Birte Sandberg (C), Caroline Hedenström (M) och Mattias Olsson (S) skriver på Kvällsposten Debatt om vikten av digitalisering inom primärvården.

”På ett mer övergripande plan måste vi verka för att digitala lösningar breddinförs i hela regionen, i såväl privata som offentliga verksamheter. Det är vår vision att vård i framtiden ska erbjudas både fysiskt och digitalt. Det finns ett par goda exempel i Skåne redan i dag, men de behöver bli långt fler. Genom att erbjuda såväl fysiska som digitala vårdsätt skulle vårdenheter kunna arbeta mer flexibelt och på vis kunna utnyttja sina resurser på bästa sätt.” 

”Det råder en bred politisk enighet kring att digitalisering är vägen framåt. Med rätt beslut och åtgärder, som tar tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger oss, kommer en digitalisering att kunna ge en bättre, tryggare och mer jämlik vård för alla skåningar. ”

Läs hela artikeln här.

Ville Trygg