CORONA. Pandemin slår hårt mot svensk ekonomi. I en unikt snabb process fördelar Svenska ESF-rådet idag ut stöd till 22 projekt som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade. I Sydsverige får projektet CoSkill 32 miljoner kronor.

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att stärka sysselsättningen i Europa. Situationen på svensk arbetsmarknad där pandemin lett till stora varsel och permitteringar gjorde att regeringen i april beslutade att omfördela 300 miljoner kronor till en omedelbar utlysning. Dessa pengar har nu fördelats.

CoSkill ska samla 2000 deltagare i Skåne och Blekinge och vänder sig till små och medelstora företag. Fokuset är digital omställning och man räknar med att 80 företag ska delta.

– I Skåne och Blekinge har vi valt att prioritera ett större projektregionerna gör gemensamt. Fokuset på digital omställning känns helt rätt eftersom det behovet är stort oavsett bransch, säger Anna Jähnke (M), ordförande Sydsvenska strukturfondspartnerskapet och i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd. Jag är glad att vi nu kan använda pengarna där de verkligen behövs och gör nytta

Peter J Olsson