CORONAKRISEN. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. I rådande pandemi är det fler som väljer att stanna hem av goda skäl: att minska smittspridningen i Skåne. Tyvärr innebär även detta en risk för mer våld i hemmet. Rapporter från länder som Italien, Storbritannien och Frankrike visar på en rejäl ökning av relationellt våld som en konsekvens av karantän och social isolering. Därför tar Allians för Skåne nu initiativ till en informationskampanj för att minska våld i nära relationer.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. För mig personligen som har en bakgrund som familjebehandlare har jag på nära håll fått höra flera kvinnor, män och barns berättelser som är djupt tragiska. Jag vill därför vara extra tydlig, vi tar signalerna på allvar och den skånska hälso- och sjukvården finns för dig som behöver hjälp och stöd för att ta dig ur en våldsam och ohälsosam livssituation. Tveka därför inte att söka hjälp. Vi lanserar därför detta initiativ som kortfattat innebär en aktiv informationskampanj på Region Skånes sociala medier och andra plattformar. På så sätt kan fler individer söka och få hjälp samtidigt som vi kan bidra till att minska våld i nära relationer, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Informationskampanjen ska bidra till en ökad insikt om problematiken kring våld i nära relationer, som tyvärr ökar i tider av samhällsstörning samt vilket stöd som man som enskild individ kan få i rådande pandemi. Vi uppmanar också våra medarbetare att, i mötet med människor som kan vara utsatta, vara uppmärksamma och våga fråga.

– Jag har talat med kvinnojourer i Skåne och de berättar alla samma sak: Telefonerna har tystnat, och färre söker hjälp. Det är djupt oroande eftersom det innebär att utsatta kvinnor befinner sig i en situation där de inte kan söka hjälp, isolerad tillsammans med en våldsam person. Hemmet är tyvärr inte en trygg plats för alla. I dessa tider av karantän och isolering är risken för våld i nära relationer betydligt större och därför behöver vi agera samt upplysa för att aktivt motverka detta och stötta individerna som drabbas så gott vi kan. Vi måste våga fråga! Genom att vi aktivt informerar och synliggör problematiken kan vi förhoppningsvis minska våld i nära relationer. Om du befinner dig i en utsatt situation så ska du direkt söka stöd, avslutar Anna Mannfalk (M), regionråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Amir Jawad