KRÖNIKA. Några som drabbats extra hårt av coronakrisen är egenföretagarna. Inte nog med det, när stödpaket lanserats har vissa kritiska röster höjts. ”Ska skattepengar verkligen gå till privata verksamheter?” ”Borde dessa verksamheter inte ha haft bättre ekonomi?” ”Ska vi verkligen rädda verksamheter som inte klarar sig själva?”

Som småföretagare själv vet jag att det inte alltid är så enkelt. Faktum är att företagande ofta är förknippat med stora investeringar och följaktligen också risker. Inte nog med att regler tenderar att vara mer betungande för småföretag, småföretagen är ofta också mer sårbara för förändringar. Många egenföretagare ger alltså upp en trygg inkomst och ett tryggare liv för att förse dig och mig med diverse varor och tjänster. Detta är något som borde premieras, inte kritiseras.

En relevantare fråga tycker jag därför är: hur hade vårt liv sett ut utan alla våra småföretagare? Coronautbrottet har tvingat oss att glänta på den dörren och jag tror vi alla är överens om svaret på den frågan.

Men småföretagande handlar också om så mycket mer än att jag kan köpa fantastiskt goda frukostfrallor hos min lokala bagare i Tomelilla eller att du kan snygga till ditt hår hos din makalöst trevliga frisör i Svedala (även om vi så klart är glada att vi har dem). På ett större plan är småföretagarna viktigare än så. Utan dem stannar Sverige. Med dem vi har en chans att få de ekonomiska hjulen att snurra igen.

För det är små- och medelstora företag som bygger vårt land. Fyra av fem arbetstillfällen har under de senaste årtiondena skapats i företag med mindre än 50 anställda. Det är därför främst genom småföretagande vi skapar jobb och därmed resurser till välfärden. Förra året släpptes en rapport som visade att i 208 av Sveriges 290 kommuner är det småföretag som står för den största andelen av skatteintäkterna. Genom att stötta våra småföretagare ger vi således oss själva en chans att vända det ekonomiska läget, både i det offentliga och det privata.

Det är därför jag också idag är stolt som centerpartist. Mina partikollegor i riksdagen har satsat rekordstora summor på svenska jobb och företag. Hittills har sju åtgärder lanserats som enbart syftar till att stötta företagare. Bland annat har arbetsgivaravgiften för företag med under 30 anställda sänks kraftigt under fyra månader och företagare har nu möjlighet att pausa sitt företag under ett år, med rätt till arbetslöshetsersättning.

Medan småföretagarfrågan visserligen ytterligare har aktualiserats i dessa kristider har den alltid varit en hjärtefråga för oss centerpartister. Vi är ett parti för småföretagare och rankas ofta högt bland dem. Vi tänker därför envetet fortsätta att föra politik som syftar till att förenkla företagande för våra invånare. Vi kommer att fortsätta arbeta för enklare företagsregler, för att hålla landsbygden levande och för att alla i regionen ska ha möjlighet till fiber. För det är på så vis vi får ett blomstrande och välmående Skåne.

Vissa verkar tycka att det är att småföretagarna som behöver oss. Men faktum är att det är vi som behöver småföretagarna. Och vi behöver dem såväl nu som efter covid-19.

Birte Sandberg (C)
Ordförande i primärvårdsnämnden