CORONAKRIS. Vid sidan om de medicinska och mänskliga effekterna av den pågående pandemin drabbas ekonomin hårt, trots den mer liberala svenska modellen för att minska smittspridning. Den som önskar få en bild av utvecklingen kan med fördel ta del av de återkommande rapporter som Region Skåne publicerar om effekterna av covid-19.

På tisdagen (19/5) publicerades till exempel uppdaterade siffror om arbetsmarknadsläget. Förra veckan var 10,6 procent av arbetskraften i Skåne mellan 16-64 år arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I riket var motsvarande andel 8,3 procent.

Det kan dock konstateras att antalet arbetslösa fortsätter att öka. Jämfört med för ett år sedan är det 12 338 fler arbetslösa i Skåne nu (69 351). Om de 43 143 personer som var permitterade i mitten på maj hade räknats in som arbetslösa hade den skånska arbetslösheten varit uppe i drygt 17 procent.

Jonas Duveborn