SJUKVÅRD. De senaste månaderna har varit utmanande för skånsk sjukvård. Rapporterna har varit många om den pressade situation covid-19 har skapat. Runt om i regionen kämpar vårdpersonal hårt för att hålla skutan på rätt kurs. Det pågår fantastiska arbetsinsatser inom vården.

Pågående situation har också framhävt det stora behov av omställning som finns. Den har aktualiserat frågor som tidigare hamnat i bakvattnet och det hotande läget har medfört att projekt som tidigare dragit ut på tiden på kort tid har kunnat införas. Exemplen är många men vi vill särskilt lyfta fram tre.

Centerpartiet har länge arbetat för införandet av mobila team. Med dem erbjuds medborgarna en nära vård och då mobila team förebygger inläggningar och onödiga transporter blev de högaktuella när corona bröt ut. Inom loppet av några veckor startades de första teamen upp och idag kör nio stycken runt i hela Skåne.

Även digitala vårdmöten har länge varit en av Centerpartiets kärnfrågor. Den har blivit högaktuell nu när oro för smitta gör att många inte vågar söka sig till vården. En rad olika lösningar har presenterats och just nu är en digital lösning för hela den regionala primärvården på gång.

Slutligen har införandet av en fast läkarkontakt aktualiserats, även detta en fråga som Centerpartiet arbetet länge för. En god kontakt med den egna vårdcentralen har fått allt större betydelse i dessa coronatider och många känner en oro över de osäkra tider som råder. Med en fast läkarkontakt ökar både trygghet och säkerhet. Därför vill Centerpartiet att ännu fler skåningar ska få en fast läkarkontakt.

Den svenska sjukvården har länge stått inför en omställning för att bättre kunna möta invånarnas vårdbehov. Denna omställning har varit, och är, ett tungrott arbete. Därför har det varit oerhört motiverande att under de senaste månaderna kunna se ett förändringsarbete utföras i snabb takt. Covid-19 har tvingat fram nya och effektivare arbetssätt.

Låt oss därför ta tillvara på det goda som genomförs. Vi måste bevara alla de exempel som växt fram i spåren av covid-19 och vi måste lära oss att förändring och omställning inte nödvändigtvis behöver vara något komplicerat. Vi kan heller inte vänta på nästa hotande läge innan vi tar itu med de utmaningar som kvarstår. Låt oss redan idag fortsätta omställningen av vården.

De senaste månaderna har varit utmanande för skånsk sjukvård. Men faktum är att vi har möjlighet att ta oss stärkta ur detta. Om vi drar lärdom av det vi nu ser kan vi få med oss något positivt ur dessa prövande tider.

Birte Sandberg (C)
Regionråd och ordförande primärvårdsnämnden

Britt-Marie Jobacker (C)
1:e vice ordförande i Centerpartiet Skåne

Texten finns även publicerad i Kristianstadsbladet.

Jonna Svärd