DEBATT. Naturen är viktig. Det är den vi både lever i och lever av. Genom motion, besök och friluftsliv spelar den också en stor roll för hälsan. Människan behöver helt enkelt naturen för att må bra.

Centerpartiet arbetar för att fler människor ska kunna ta del av naturen. För att personer som i vanliga fall inte vistas i naturen också ska få möjlighet att ta del natur och friluftsliv. Vi vet att tillgång till naturupplevelser bland annat minskar stress och psykisk ohälsa.

För att möjliggöra just det är det viktigt att arbeta tillsammans med besöksnäringen och andra aktörer inom naturturismen. Det är företag som arbetar för att förbättra naturupplevelsen och besöket. Många gånger ligger företagen också på landsbygden. De skapar jobb och gör det möjligt att bo och verka på landsbygden samtidigt som de bidrar till att människor får ett bättre besök i naturen.

En annan viktig åtgärd för att möjliggöra och minska avstånden till naturen är att kollektivtrafiken fungerar och går till våra natur- och strövområden. Det jobbar vi som regionpolitiker för.

Det är viktigt att skydda höga naturvärden och vara rädd om klimatet. Att hitta den rätta balansen där naturskyddet är centralt samtidigt som naturområdena görs tillgängliga för besök och rekreation är fullt möjligt.

Ett exempel på företag som bidrar till att förbättra upplevelsen av naturen är Skäralids restaurang i Söderåsens nationalpark. Det är restaurangen som också blivit ett populärt besöksmål i sig. De som besöker nationalparken får möjlighet att äta mat, samtidigt som de som besöker restaurangen – men som kanske inte annars skulle besöka nationalparken – får möjlighet att ta del av nationalparken. Synergier som stärker besökaren, intresset för naturen och en levande landsbygd. Men nu har restaurangen blivit uppsagd och riskerar att behöva stänga.

Centerpartiet tycker att det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden. Det är en av hörnstenarna i vårt parti. För oss är det därför olyckligt att populär restaurang som också är viktig för andra företag i närheten hamnar i kläm. Det riskerar inte bara jobb utan också att göra landsbygden till en plats man ibland åker till, men som man inte kan bo och verka i.

Som centerpartister anser vi att naturvård, friluftsliv och turism går att förena. Det är viktigt att inte göra vare sig landsbygden eller naturen till ett museum, utan att för den delen tumma på miljöskyddet. Naturen och dess läkekraft behöver komma så många som möjligt till del.

Annette Linander (C)
regionråd

Birte Sandberg (C)
regionråd

Lennart Pettersson (C)
Vice ordförande, regionfullmäktige