TILLGÄNGLIGHET. BUP har på kort tid lyckats minska köerna till neuropsykiatrisk utredning till hälften. Antalet väntande har under årets första månader minskat från cirka 1 800 till 979. Anledningen är att man infört nya standardiserade vårdprocesser vilket har gjort arbetet effektivare och ökat patientsäkerheten. Det har nyligen beslutats om tre nya standardiserade vårdprocesser: bedömning, NDD och depression.

Mottagning på kvällar och helger har också hjälpt till att beta av köerna och patienter som åberopat vårdgarantin har fått hjälp genom samordning till externa utredningar.

Dessutom har väntelistorna setts över och kvalitetssäkrats. Man har också arbetat mycket med produktionsplanering. Barn- och ungdomspsykiatrin har i samarbete med BUP Gävleborg och RS Produktionskontor även tagit fram ett digitalt utbildningsprogram för patienter och anhöriga till patienter med nydiagnosticerad ADHD.

– Det har genomförts ett fantastiskt arbete med allt från kvalitetssäkring till effektivare bedömning och utredningsarbete. Våra medarbetare har trots hög belastning kunnat arbeta med utveckling, vilket är fantastiskt, säger Katarina Hartman, förvaltningschef.

– Det är mycket glädjande att BUP på bara några månader har lyckats halvera köerna till neuropsykiatriska utredningar, trots att medarbetarna har en hög belastning. Det är ett viktigt steg på vägen för att förbättra tillgängligheten för våra barn och ungdomar, säger Per Einarsson, ordförande i Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden.

– Samtidigt är det ett stort problem att många fortfarande inte får rätt hjälp i tid och vi kommer att fortsätta arbeta för att få ner köerna. Väntan och ovisshet kan vara förödande för de familjer som drabbas.

Charlotte Neurén