TANDVÅRD. Folktandvården Skåne startar nu den verksamhet som varit stängd under covidpandemin. Det sker det genom en stegvis upptrappning under sommarmånaderna.

– Det är glädjande att vi nu kan börja starta upp Folktandvården Skånes verksamhet igen efter att vi pausat allt förutom den akuta verksamheten och på så sätt bidragit till sjukvårdens materialförsörjning, säger Niklas Larsson (C), ordförande för Folktandvården Skåne.

En förutsättning för att starta upp igen är att Region Skåne nu kommer att säkerställa att Folktandvården får leveranser av skyddsmaterial i linje med de avtal som finns.

Linus Hannedahl