EKONOMI. Verksamhetsuppföljningen efter årets fyra första månader är nu klar. Den bär syn för sägen; den pågående pandemin gör att kostnaderna skjuter i höjden.

Någon prognos för helårsresultatet görs inte vid detta tillfälle, men vid en jämförelse med budgeterat resultat efter april går det konstatera att budgetavvikelsen för förvaltningarna är -1 471 900 000 kronor. Av denna summa står hälso- och sjukvården för nästan hälften (-704 mkr) och minskade skatteintäkter för -460 miljoner kronor.

Även andra uppföljningssiffror stämmer väl överens med tidigare rapporter.

  • Sjukskrivningstalen, som släpar en månad och därför redovisas för perioden januari-mars, har ökat från 5,92 procent förra året till 6,8 procent i år.
  • Andelen inhyrd personal i förhållande till totala personalkostnaderna ligger för sektor vård och hälsa på 2,2 procent, alltså något över de 2 procent som är definitionen på när man kan anses vara oberoende av bemanningsföretag.
  • Antalet anställda i egen regi (34 219) är samtidigt 490, eller 1,5 procent, fler jämfört med för ett år sedan.
  • Patientvolymen har sjunkit med 4 procent, från 34 114 under januari-april 2019 till 32 752 under samma period 2020.
  • Antalet resor i kollektivtrafiken har minskat med 23 procent.

Jonas Duveborn