KRÖNIKA. Det skånska näringslivet blöder på grund av coronaviruset. Människor undviker restauranger och caféer och vi konsumerar inte heller som vi gjorde förr. Sedan restaurangnäringen bromsat in börjar nu läget bli allvarligt för de skånska öl- och vinproducenterna. Det befaras nu att hälften av de skånska bryggerierna kommer att tvingas lägga ner inom de närmaste månaderna.

Mikrobryggerierna och de lokala vin- och ciderproducenterna är viktiga för Skåne. Här finns ungefär hälften av Sveriges vin,- cider- och ölproducenter, hela 152 stycken. För Skåne genererar entreprenörerna sysselsättning, exportmöjligheter och både inhemsk och utländsk turism.

Skånes lokala vin- och bryggerientreprenörer har flera gånger, särskilt nu under krisen, påpekat att deras överlevnad hänger på en skör tråd. Det är en bransch med tuffa villkor som brottas med problematiken att de varor som man producerar inte får säljas på plats. Coronoviruset och den minskning av både turism och restaurangbesök vi ser försvårar ytterligare för branschen. Vi står nu inför risken att en stor del av de skånska bryggerierna och vinproducenterna kommer att slås ut.

Ett sätt att ge fler av våra inhemska företag chansen att överleva krisen är att starta med gårdsförsäljning. Detta så att fler producenter kan få möjlighet att få ut sina varor direkt till kund. 

Naturligtvis skulle denna försäljning ske med samma noggranna kontroll som äger rum på Systembolaget. Kontrollerad försäljning är grundbulten i svensk alkoholpolitik och ska så förbli. Som Liberalerna sagt många gånger tidigare är det vår uppfattning att gårdsförsäljning inte utgör något hot mot vare sig folkhälsan eller Systembolagets monopol. Att kunna köpa svenskt vin och öl på den plats där det producerats handlar om allt annat än snabb och billig tillgång till alkohol. Däremot skulle en sådan försäljning ha stor betydelse för skånskt näringsliv och landsbygdsutveckling.

Till hösten ska förslaget om att göra Skåne till provlän för gårdsförsäljning av öl och vin utredas. Det vore önskvärt om denna utredning skyndsamt färdigställdes så att vi, äntligen, kunde starta med gårdsförsäljning i Skåne.

Efter Corona befinner sig samhället i en helt ny situation. Nya situationer kräver också en förmåga att tänka nytt och lyssna på branschers olika behov. Jag är fast övertygad om att det är möjligt att förena socialt ansvarstagande alkoholpolitik med en öppen och välkomnande syn på de entreprenörer som bedriver småskalig vin- och ölproduktion i Skåne. Nu är hög tid att vi får på plats rimliga villkor och förhållanden för Skånes öl- och vinproducenter. Gårdsförsäljning skulle vara ett steg i en sådan riktning.

Louise Eklund (L)
regionråd och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden